LES VEUS DEL MUSEU ISIDRE

Isidre Sabater: Restaurador