12/01/2024
RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 29, auxiliar de serveis, corresponent al torn lliure per diversitat funcional de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2021, convocatòria 5/2023