16/01/2024
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 28, tècnica o tècnic electrònics i de climatització, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2021, convocatòria 4/2024.