16/01/2024
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 22, técnico tècnica coordinadors de manteniment, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2021, convocatòria 3/2024.