10/01/2024
RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 107, auditor intern, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2020, convocatòria 3/2023.