12/07/2021
CONVOCATÒRIA 25/2021 per a la cobertura del procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm. 7 Cap/a de Gestió Econòmica corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019.