RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l'Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 89, tècnic o tècnica informàtics de sistemes, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 10/2021.