Artur Heras

Artur Heras / Els set pecats capitals, 1971

Els set pecats capitals, 1971

 

(El set és el número cabalístic també aplicat a les fases lunars, les mars, els dies de la setmana o les virtuts cardinals).

Obra del període en el qual manté la referència del quadre a través del que s’expandeix la prolongació d’algun component.

Pintar, sí, però envair l’espai des d’allí.

El bastidor del llenç adopta la forma humana; primerament situada en el mur i, ací, enllaçats formen un paravent disposat en l’espai com a instal•lació.

Duplicitat i colors vibrants propis del pop. Llenguatge eclèctic: gràfics, gestuals conceptuals o publicitaris.

El conjunt manté l’aspecte individual seriat però ens al•ludeix com a membres d’una comunitat.

Artur Heras