Recorregut comentat per diverses obres relacionades amb 1989

AltresIVAM Centre Julio González

Dins del procés de treball desenvolupat pel Centre d’Investigacions Col·laboratives (C.I.C.), la galeria 3 de l’IVAM es converteix en espai no solament expositiu sinó també en un lloc de trobada i d’investigació per a l’activació de la pròpia mostra centrada en l’origen de l’IVAM i el context artístic valencià d’aqueix moment.

Per a això, dimarts que ve 9 d’abril, tindrem un recorregut comentat pel museu analitzant algunes de les obres incloses en les exposicions de l’IVAM sobre 1989.

El Centre d’Investigacions Col·laboratives (C.I.C.) es planteja com un espai de treball constituït per un grup d’investigació que desenvolupa processos i metodologies híbrides d’estudi i anàlisis vinculades amb la programació del museu així com amb la seua col·lecció. Al seu torn, aquest lloc es converteix també en un espai de formació amb una aproximació tant a l’àmbit teòric com al pràctic de les labors realitzades per i des del museu, incloent també la presència de pro­fesionals convidats que complementaran els processos del museu i ajudaran a generar un territori en el qual desenvolupar processos d’experimentació i assaig.