Trobada amb Josep Salvador, comissari de l’exposició “Les constel·lacions de Julio González”

ConversesIVAM Centre Julio González

Trobada amb Josep Salvador, comissari de l’exposició “Les constel·lacions de Julio González. Entre la representació i l’abstracció”.

El gir experimentat per l’escultura en el segle XX va respondre als nous valors narratius que apareixen en les arts visuals i que incorporaven en les seues propostes els avanços en la ciència i la cultura.

Aquestes aportacions als llenguatges de l’obra tridimensional van trencar des de cercles cubistes, futuristes i constructivistes el contracte amb la representació clàssica i la versemblança, i van activar l’aparició d’idees i contextos amb un caràcter revulsiu.

En aquesta nova presentació de la sala dedicada a la col·lecció de Julio González, plantejada des de la sensibilitat i perspectiva actuals, es buscarà emfatitzar els conceptes bàsics de l’experiència escultòrica com són la manipulació estètica dels materials i la seua disposició espacial.

Per a aconseguir aquest objectiu s’articularan diverses àrees temàtiques que configuraran marcs simbòlics que oferiran una vinculació amb altres esferes de la reflexió, l’expressió i el pensament: transformació de la mirada i la percepció, racionalitat i intuïció, arquitectura i espai, processos i consciència de la forma i estructura de l’objecte

Relacionats

Les constel·lacions de Julio González

23 mar. 2017 – 24 mar. 2019
Col·leccióIVAM Centre Julio González