Taller Tècnic de Restauració

Aplicacions de la taula MITKA

AltresIVAM Centre Julio González

El pròxim 18 de febrer s’impartirà un taller de caràcter tècnic en el departament de Restauració de l’IVAM que tractarà diferents intervencions sobre suport tèxtil a partir de l’aplicació de baixa pressió amb la taula dissenyada per Wieslaw Mitka.

L’adquisició de la taula MITKA com a equipament del departament de Restauració durant l’exercici 2019 permet atendre les necessitats de la Col·lecció de l’IVAM i la seua conservació amb major eficàcia i seguretat.

Aquesta taula facilita realitzar tractaments “in situ” en obres de gran format, evitant el seu desplaçament des de la sala d’exhibició o des dels magatzems d’obres d’art, minimitzant riscos innecessaris durant la manipulació d’obres de dimensions. Una altra dels seus avantatges és que permet aplicar pressió, temperatura i humitat controlada en la zona afectada, evitant la sobreexposició de les àrees de l’obra que no requereixen intervenció.

La seua utilització permet realitzar aplicacions molt diferents com ara: control en la impregnació de substàncies en àrees localitzades, consolidació de capes estructurals, eliminació de deformacions, unió de corts i esquinçaments així com col·locació d’empelts i pegats.

Imparteix: Wieslaw Mitka

Assistents: 10