Taller didàctic “Diàlegs i altres absències a través de l’obra de Pepe Espaliú”

EducacióTallersIVAM Centre Julio González

Quina és la proposta del taller?Diàlegs i altres absències a través de l’obra de Pepe Espaliú” és una aproximació a una selecció de temes plantejats en l’exposició “Cercle íntim: el món de Pepe Espaliú” a través del desplegament de dinàmiques de mediació artística.

Un procés basat en el treball col·laboratiu, que tractarà de crear vincles amb la seua obra i amb els referents de l’artista, així com amb altres produccions d’interés, abordant qüestions com el cos, el desig, la malaltia, la dissidència, l’homosexualitat, l’estigma, l’absència i la soledat.

Què es treballarà en el taller? La sessió s’articula a través de dinàmiques de grup fonamentades a compartir relats, interferències, emocions, percepcions i fractures que determinen l’estètica i la poètica de Pepe Espaliú, projectant tot això en les realitats de les persones participants. Per a fer-ho, cada participant és invitat a completar un test anònim per a donar lloc a una primera presa de contacte.

Aquest material orientarà l’equip de mediació per a treballar de la manera més adequada cada una de les sessions atenent el perfil grupal específic.

Durant la sessió es proposa una primera part d’intervenció en la sala de l’exposició. Ací s’activaran subgrups, i cada un operarà sobre un aspecte concret a través d’unes premisses i elements de treball específics.

La segona part es basarà en una posada en comú en l’IVAMlab, de la qual s’extrauran conclusions de la sessió. Posteriorment, el grup de mediació analitzarà les conclusions del conjunt de tallers realitzats i generarà noves conclusions a manera d’informe final.     + Accedir al test

A qui es dirigeix? A públic universitari i adults amb interés en la matèria. Grups de 20-25 persones o inscripcions de forma individual.

Qui l’imparteix? Culturama.

Quina duració té? El taller es compon d’una sessió de dues hores de duració.

Quan? Es realitzaran cinc sessions durant els mesos de febrer i març de 2017.

Sessió oberta:
Dissabte 4 de març, 12.00 h.

Grups concertats:
Divendres 10 de febrer, 9.30 h.
Divendres 10 de febrer, 12.00 h.
Dimarts 14 de febrer, 11.00 h.
Dimarts 7 de març, 11.00 h.

On puc informar-me i inscriure-m’hi?
IVAM tel. 963 176 653 ivam@ivam.es
Culturama tel. 963 799 473 info@culturama.es

Relacionats

Cercle íntim: el món de Pepe Espaliú

01 des. 2016 – 19 mar. 2017
Exposició