Taller de l’artista Carmela García “Interrelacionar memòria, identitat i espai”

EducacióTallersIVAM Centre Julio González

A través del conveni de col·laboració entre l’IVAM i la Universitat Politècnica de València, la Facultat de Belles Arts de Sant Carles ofereix el taller de Carmela García que es planteja en paral·lel a la seua exposició en l’IVAM, que es realitzarà entre el 18 de maig i el 17 de setembre de 2017.

Qüestions

Partirem de dues premisses: tota narració és falsa i tendenciosa i la identitat és un constructo social; a partir d’aquestes dues idees desenvoluparem genealogies femenines metaficcionals vinculats a una sèrie de relats ficticis, o no, que generen identitat.
/ L’espai públic com a escenari.
/ Les associacions solament de dones com a estratègies per a fer-se presents en la societat i en l’espai públic.
/ La construcció de genealogies.
/ L’exhibició pública del desig homosexual com a expressió de llibertat individual.
/ La presa dels carrers de la nova dona.
/ La pertinència de portar models del passat al present.
/ És el context de l’art el més adequat per a una reconexió emocional amb aquests personatges.
/ Idees d’heroïcitat i la seua pertinència en el moment present.
/ Una certa arqueologia, cercar el que aquesta soterrat, revelar coses ignorades però que poden canviar la nostra perspectiva del present, passat o del futur.
/ És el context de l’art el més adequat per a una reconexió emocional amb aquests personatges.
/ Idees d’heroïcitat i la seua pertinència en el moment present.
/ Contingències.

Professorat
Carmela García
L’element central de l’obra de l’artista canària Carmela García (Lanzarote, 1964) és la doble necessitat de repensar i canviar el món. El dur-ho a terme des d’una perspectiva de gènere no suposa únicament una simple via de projecció sobre la necessitat d’un altre futur, sinó que significa, en primera instància, un escenari de reivindicació d’una consideració diferent del femení en el món. Sota aquestes premisses, Carmela García es recolza en els recursos formals i icònics per a evidenciar la paradoxa i la dificultat del canvi de paradigma, experimentant una necessitat de reavaluar la construcció de la història, de renarrar els relats sobre els quals s’ha construït l’imaginari, a més d’establir un nou ordre de referències en l’articulació, així com en la construcció, d’una cotidianeitat radicalment diferent en termes operatius i simbòlics. La seua obra es desplegue com un exercici que es desenvolupa tant a partir de la història de les relacions socials entre les dones com en una ficció en curs que ens ofereix visions obliqües del contacte personal, les afinitats i l’amor entre elles. El seu treball ha sigut mostrat en museus d’Espanya (Reina Sofia, CAAM, MUSAC, etc.), USA (PS1 Moma), Japó (MOT, Kanazawa Museum), Paris, Ámsterdam, Copenhaguen, etc. Els seus projectes fotogràfics i interdisciplinaris més destacats són: Chicas, deseos y ficción, Try to be a boy Try to be a girl, Mentiras, Planeta Ella, Paraísos, I want to be, Ofelias, Escenarios, La Conspiración de las Pintoras Portuguesas, No pisar el césped o Au bord de mer.

Dirigit a Estudiants de Belles arts, Història de l’Art i Sociologia.

Certificats
En finalitzar el curs s’atorgarà un certificat acreditatiu de l’Assistència (havent superat un mínim del 80% de les hores del curs).

Calendari
Dates: dimarts 17 de gener i dimarts 7 de gener de 2017
Horari: de 10:00 a 13:00 h.
Lloc: Facultat de Belles arts de Sant Carles-UPV.
Nombre de places: 6

Preinscripció i matrícula
Enviar correu electrònic abans del 12 de gener, amb les dades personals, currículum vítae i escrit de motivació a vcbbaa@upv.es, indicant en l’assumpte: Taller: Interrelacionar memòria, identitat i espai. L’artista seleccionarà als estudiants que participaran en el taller.
Matrícula: 0 euros per a alumnat UPV, alumnat UV, Amics de l’IVAM i socis AVVAC; 50 euros per a alumnat extern.

Informació
Vicedeganat de Cultura
Facultat de Belles Arts de Sant Carles (Edifici 3N)
Universitat Politècnica València
Camí de Vera, s/n. 46022 VALÈNCIA
Tel. 96 387 72 21
http://www.upv.es/entidades/bbaa/