Subalternitats

Converses d’artistes. Verónica Francés i Art al quadrat

ConversesIVAM Centre Julio González

Durant la temporada 2016-2017, l’IVAM planteja una sèrie de converses que pretenen partionar alguns aspectes de la situació actual. Les Converses d’artistes mantenen els diàlegs entre dos artistes que mostren els processos argumentals i creatius dels seus projectes.

Art al Quadrat

(Gema i Mónica del Rey Jordá), (València,1982)

Són llicenciades en BBAA i des de l’any 2002 han rebut diverses beques i premis de creació artística com les Beques Hàbitat de Castelló, la Càtedra Arte i Malaltia UPV, el Premi Nacional d’Art Jove Pancho Cossio 2014, la Biennal d’Art de Mislata 2016, Arts Visuals Can Felipa 2016 o la XII convocatòria de Instalaciones de Mujer en el Centro Comarcal de la Cabrera (Madrid) entre unes altres.

Verónica Francés ( València, 1983),

Llicenciada en Belles arts i Màster de Producció Artística en la Universitat Politècnica de València. Els seus projectes tenen un caràcter vivencial i reflexionen sobre la situació de l’artista, les relacions que s’estableixen amb l’espectador, l’espai expositiu i el document.