Ressò

AltresEducacióIVAM Centre Julio González

Dimarts 4 d’abril als 19.00 h. en el IVAMlab.

RESSÒ és el primer d’una sèrie de trobades didàctiques que l’IVAM promourà semestralment per posar en valor la importància de l’educació i els nous mètodes pedagògics en museus i centres d’art. Tres professionals de la mediació cultural, que recentment han realitzat tallers a l’IVAM, expliquen la seua experiència, aporten idees i assenyalen vies de millora dins de la institució. Amb tots tres, una persona convidada explica un altre projecte didàctic realitzat igualment en un àmbit artístic.

Participants:

Elisa M. Matallín.
Taller “Jocs i llegendes del Mediterrani”, vinculat a l’exposició “Entre el mite i l’espant. El Mediterrani com a conflicte”

Luis Noguerol, de Culturama Gestió Sociocultural.

Taller “Diàlegs i altres absències a través de l’obra de Pepe Espaliú”, vinculat a l’exposició “Cercle íntim. El món de Pepe Espaliú”

Vicent Alberola, de Equip 351.

“Perduts a l’IVAM”, vinculat a l’exposició “Perduts a la ciutat. La vida urbana en la Col·lecció del IVAM”

Fito Conesa (Habitació 1418 – MACBA/CCCB, Barcelona)