Presentació publicacions: ‘En una casa’ i ‘Indústria’

Obertures i diàlegs entre els processos de recerca de les dues exposicions i publicacions, amb Ana Penyas i Alba Herrero, Lorenzo Sandoval i Tono Vizcaíno

ConversesIVAM Centre Julio González

Els projectes En una casa. Genealogia del treball de la llar i les cures, d’Alba Herrero i Ana Penyas i Indústria / Matrius, trames i sons de Tono Vizcaíno i Lorenzo Sandoval, són processos polimorfs i polifònics. Investigacions que transiten de la creació i recuperació d’arxius, a la creació artística passant per la narració col·lectiva i la seua visibilització a través de formats expositius i editorials.

Creuar ambdues investigacions, tornar a activar els diàlegs que han mantingut aquests processos, tornar a generar memòries compartides i cercar futures connexions i desplaçaments, ens sembla ara un exercici de coherència amb els propòsits d’aquests projectes. Però també cal presentar els llibres que recullen els itineraris ja recorreguts, amb les seues diverses contribucions.

En una casa. Genealogia del treball de la llar i les cures, presenta un caràcter híbrid entre la narració gràfica i la investigació social. Posa el focus en el treball de la llar i les cures remunerades, proposant un recorregut entre allò íntim i allò polític. A partir de material d’arxiu i de les experiències de vida de dones de diferents edats i procedències, treballadores de la llar i de la cura la majoria, però també ocupadores, la proposta recorre els canvis temporals, espacials i socials vinculats a aquest treball.

Catàleg En una casa

Indústria / Matrius, trames i sons és una proposta que se situa entre la creació d’un arxiu i un projecte artístic. El seu objectiu és oferir una lectura necessàriament parcial del patrimoni industrial valencià basada en allò sonor, allò immaterial i en els moviments socials. És un procés de memòria, obert a la negociació i a noves lectures. El projecte es posiciona fora de la imatge romantitzada de la ruïna industrial, i entén el patrimoni i la història com a processos vius, no tancats, que permeten generar eines conceptuals per comprendre el passat, el present i el futur de la història del treball i les seues relacions amb la cultura.

Catàleg Indústria

Videos

Relacionats

Ana Penyas i Alba Herrero. En una casa

11 nov. 2022 – 30 abr. 2023
ExposicióIVAM Centre Julio González

Indústria/Matrius, Trames i Sons

06 mai. 2021 – 17 oct. 2021
ExposicióIVAM Centre Julio González