Presentació del projecte i el llibre: Ibán Ramón

Posicionament gràfic

AltresIVAM Centre Julio González

El projecte Ibán Ramón. Posicionament gràfic presenta en el hall de l’VAM una sel·lecció dels treballs que ve desenvolupant este dissenyador durant els darrers anys amb motiu de la seua col·laboració amb el món de les falles. Llibrets, cartells, objectes i fotografies són els materials que conformen esta presentació organitzada pel museu amb motiu de la publicació del llibre del mateix títol editat per l’IVAM.

El projecte d’Ibán Ramón és significatiu per dos qüestions fonamentals. Una, perquè inicia una relació (esperem que llarga i fructífera) amb el món de les falles i tot un vessant de cultura popular que tanta importància i arrelament té en la nostra ciutat. Dos, per ser un pas més en el paper que el disseny (en el sentit més ampli del terme) ha de jugar en la programació de l’IVAM. Tant l’un aspecte com l’altre són importants, i els dos tenen en Ibán Ramón un dels seus més destacats promotors. El paper d’Ibán Ramón en la recerca i el desenvolupament de nous camins per a les falles és evident des de fas anys, tant pel que fa a la creació dels “(anti)monuments” com dels llibrets de falles. Igualment, l’interés del seu treball a l’hora d’ampliar, qüestionar, analitzar i subvertir nocions del disseny gràfic (que fins fa molt poc de temps pareixien inviolables) és molt conegut.