Presentació del projecte “Doble Y/O Nada” de José Maldonado

AltresIVAM Centre Julio González

Presentació del projecte “Doble Y/O Nada” de José Maldonado

Dins de la nova línia d’actuació de L’IVAM produeix, s’aniran succeint tot un seguit de propostes de diversos autors de caràcter processual per a l’espai de l’IVAMlab. Amb L’IVAM produeix, el museu pretén posar en valor projectes site specific per espais, aparentment, no museals del centre, concebuts i creats per reflexionar sobre el paper de l’art en la nostra societat.

La primera intervenció que ocupa l’IVAMlab és de José Maldonado (Madrid, 1962), artista polifacètic i autodidacta. La seua pràctica artística ha estat marcada per l’experimentació, començant amb la pintura i posteriorment dedicant-se a un treball més proper a la imatge i mitjans digitals, produint treballs multidisciplinars.

Doble Y/O Nada és un projecte de caràcter processual estructurat al voltant de l’intent d’establir vincles estètics entre diverses tècniques i disciplines artístiques i la construcció de la narració de d’un esdeveniment. El projecte s’estructura a través de tres recorreguts, o línies argumentals, a partir de la pròpia expressió comú “doble o nada” vinculada al món del joc, les apostes i l’engany però també al món matemàtic i formal.

Amb Doble Y/O Nada, l’artista José Maldonado es planteja, com demostració del procés, la construcció d’una arquitectura de narració basada en relacions espaciotemporals sobre una aproximació al Con de llum del matemàtic rus Hermann Minkowski.

Durant aproximadament sis mesos, José Maldonado incorporarà a l’obra -cada quinze dies- fets, reflexions, esdeveniments i experiències de vida mitjançant post-it, els quals indicaran punts de rellevància o intensitat del període temporal que abasta l’obra.