Presentació del llibre “Producción artística en tiempos de precariado laboral” de Juan Vicente Aliaga i Carmen Navarrete

AltresIVAM Centre Julio González

Presentació del llibre “Producción artística en tiempos de precariado laboral” de Juan Vicente Aliaga i Carmen Navarrete (editors)

Participants en la presentació: Carmen Navarrete, Ana Navarrete, Maite Aldaz, Teresa Marín i Juan Vicente Aliaga

Aquest llibre sorgeix en un seminari que va organitzar el grup de recerca Espai Urbà i Tecnologies de Gènere en les aules de la Facultat de Belles arts de València en el qual es pretenia reflexionar sobre la situació de la pràctica artística en temps de precarietat laboral general.

Conscients que el capitalisme avui es basa en gran manera en la captura i valorització de la producció social immaterial, no podíem deixar de preguntar-nos per les persones que donen cos a aquest sector, per les raons de posar el seu treball i mediació social encara en condicions precàries i per les conseqüències en la societat d’aquest model de “treball” flexible. És en aquesta mistificació del treball de l’artista com a creatiu i espontani on resideix la base dels eslògans dels actuals discursos sobre el treball cultural.

No obstant açò aquesta mistificació té arrels molt més profundes que sens dubte procedeixen d’uns altres temps en els quals es va forjar la imatge romàntica i bohèmia de l’artista. Una imatge tremendament perniciosa que encara perdura en l’imaginari col·lectiu i que afavoreix en gran manera la despolitització del treball artístic i/o cultural.

El llibre s’ha realitzat amb la col·laboració del Grup Indevol de la Universidad de Castilla-La Mancha