Presentació del llibre “Manifiesto”

AltresIVAM Centre Julio González

Presentació del llibre “MANIFIESTO” de {con} Tensión editorial.

L’etimologia de la paraula “manifiesto” segons el diccionari de la llengua espanyola ve del llatí manifestus: palpable – evident, la qual cosa es deixa veure. El “manifiesto” és un acte de prescripció: és una guia per a l’acció futura, programa què fer o almenys, la justificació del que ha sigut i ha de fer-se. Per extensió, un “manifiesto” és una proclamació pública per mitjà de la qual un artista, un partit polític o organització, presenten la seua acció o exposen el seu programa, la seua manera de pensar sobre un esdevindre i en conseqüència la seua conducta.

La proposta editorial presentada en aquesta publicació se cenyeix a diversos punts, cadascun obert a diferents posicionaments intel·lectuals i creatius. En conseqüència, d’això, el llibre Manifiesto és la recopilació d’una sèrie d’escrits i intervencions fetes per 55 artistes, cantants, arquitectes i actors, tots ells d’origen espanyol.

El pròxim 22 de novembre a partir de les 18.00 h. ens acompanyaran en la presentació del llibre, alguns artistes i acadèmics per a ajudar-nos a conéixer les seues aportacions i punts de vista, plantejats des del context de l’art o les practiques derivades d’aquest.