Presentació del llibre” El retorno artístico del patrimonio del exilio” d’Inmaculada Real López

AltresIVAM Centre Julio González

Aquest estudi aborda l’exili republicà des de l’àmbit artístic, com a reflex de la diàspora intel·lectual produïda amb motiu de la Guerra Civil espanyola. L’èxode d’aquesta representativa part de la població espanyola va fragmentar el període d’esplendor durant el primer terç del segle XX, conegut com l’Edat de Plata. Els llegats dispersos dels artistes compromesos amb el Govern de la República és el tema principal d’anàlisi.
Adoptant la tornada artística de l’exili com el punt de partida, es mostra una perspectiva que abasta des del règim franquista fins a la instauració de la democràcia –moment favorable per a la institucionalització d’aquest patrimoni–, amb l’objectiu d’establir quins van ser les principals vies i maneres de recuperació. En aquest sentit, el llibre va dirigit tant al públic especialitzat en la matèria com aquell altre que senta interès per conèixer aquest capítol de la història de l’art espanyol.

Inmaculada Real López és Presidenta i fundadora de la Asociación Patrimonio del Exilio Republicano Español.