Presentació del llibre “Educación y diversidad sexual”

Ricard Huerta, Amparo Alonso-Sanz, eds

AltresIVAM Centre Julio González

La voluntat que anima aquest llibre és, en el terreny de l’educació artística, contribuir a la defensa dels drets humans i al respecte cap a la diversitat sexual. Per a reflexionar sobre açò es presenten en aquest volum les aportacions d’especialistes en diversos àmbits, els qui proposen suggeridors escenaris molt més creatius i actuals per a abordar la qüestió des de diverses experiències educatives. S’arrepleguen en el llibre algunes de les contribucions més destacades del congrés celebrat en la Universitat de València sota el títol Educació Artística i Diversitat Sexual EDADIS.

Parlar de la diversitat sexual en educació suposa trencar diverses barreres que actualment segueixen imperant. Els prejudicis i les pors acompanyen a la falta de valentia amb que s’aborda la temàtica, la qual cosa provoca una situació d’invisibilitat que afavoreix l’ocultació dels desitjos i el menyspreu de les opcions del professorat i l’alumnat. No obstant açò, les experiències didàctiques reunides en aquest llibre mostren que és possible superar aquestes limitacions des de la perspectiva de l’educació artística. A partir del treball en diversos nivells d’ensenyament i en països diferents, els museus, les revistes, les exposicions i fins i tot les sèries de televisió, es converteixen en espais i objectes que poden animar la reflexió i les actituds de respecte cap a les persones i els col·lectius LGTB i en definitiva, contribuir des de l’aula d’art fa més tolerant i democràtica la societat en què vivim.