Presentació del llibre “Biografies Parcials” de Xavier Serra

AltresIVAM Centre Julio González

Presentació del llibre “Biografies Parcials” de Xavier Serra.
Editorial Afers
Participants en la taula de presentació:
Xavier Serra, autor
Vicent Olmos, editor
Manuel Boix, artista
Vicent Roselló, geògraf
Albert Hauf, especialista en literatura medieval