Presentació de la revista Gràffica

AltresIVAM Centre Julio González

El 7 d’abril de 2016, a les 18.30 h, tindrà lloc, Com serà el futur del disseny? en l’IVAM (Institut Valencià d’Art Modern); un esdeveniment en el qual Gràffica presentarà el primer nombre de la revista i tractarà de satisfer les inquietuds dels assistents més curiosos.

A diferència de les conferències a l’ús en les quals és el conferenciant l’únic que participa en el desenvolupament del tema, en aquesta ocasió Gràffica proposa un diàleg amb l’audiència a la qual convida a plantejar qualsevol pregunta o curiositat relacionada amb la revista, amb el seu procés de creació i publicació, així com preguntes relacionades amb el futur de la professió. Donaran respostes fruit dels processos de disseny, exploració i reflexió realitzats per a aquest primer nombre de Gràffica, en el qual es parla sobre el futur de la professió del dissenyador.

Amb què haurà d’enfrontar-se el dissenyador del futur? Quin perfil haurà de tenir? Pot la tecnologia substituir al dissenyador? Desapareixerà la figura del dissenyador com a tal?… Després del procés de recerca dut a terme per al primer nombre de la revista, en Gràffica tenen respostes i estan disposats a desvetlar-les.