Passejades: textos de mediació de les exposicions per a visita autònoma

EducacióIVAM Centre Julio González

Amb l’objectiu d’explorar noves possibilitats dins de la línia de mediació expositiva de l’IVAM-Centre Julio González, l’equip de mediació educativa conformat actualment per Clara Solbes, Darío Covacho i Álvaro Porras ha posat en marxa un procés d’investigació sobre el programa expositiu del museu. Nodrint-se de la diversitat del seu perfil professional, el treball de l’equip de mediadors genera una sèrie de pensaments i reflexions a partir de les principals exposicions de l’IVAM. La finalitat és dotar al públic d’un recurs autònom amb el qual preparar la seua pròpia visita o ampliar la informació sobre les exposicions que tenen lloc en el museu.

El conjunt de textos s’anirà actualitzant, de manera que es genere un arxiu de recursos permanent de descàrrega lliure.

Clara Solbes Borja, és graduada en Història de l’Art (Universitat de València), Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament (Universitat Pompeu Fabra) i Màster en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (Universitat d’Alacant). En l’actualitat, és personal investigador en formació del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València, on desenvolupa la seua labor docent i investigadora. La seua tesi doctoral estudia la vinculació de les dones al sistema artístic valencià entre 1939 i 1980.

Álvaro Porras Soriano, és graduat en Belles arts i Màster en Pràctiques Artístiques i Visuals (Facultat de Conca, de la Universitat de Castella-la Manxa), i Màster en Història de l’Art Contemporani i Cultura Visual pel Museu Reina Sofia, al costat de la Universitat Complutense de Madrid. Actualment és estudiant del programa de Doctorat en Art: Producció i Investigació de la Universitat Politècnica de València, desenvolupant el projecte De Louki. Accionisme subtil en el context públic.

Darío Cobacho Velasco, és graduat en Belles arts per la Universitat Politècnica de València i Màster en Gestió Cultural per la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València. Actualment és estudiant del programa de Doctorat en Art: Producció i Investigació en la Universitat Politècnica de València, desenvolupant el projecte “El muralisme espanyol en el franquisme (1936-1975): travessant una concepció moderna de la pintura”.