L’IVAM Produeix: Presentació de Txomin Badiola

El poble no està amb nosaltres

ConversesIVAM Centre Julio González

Txomin Badiola (Bilbao, 1957) presenta la pancarta que ha dissenyat per a la façana de l’IVAM com una crida a assumir que els artistes es desenvolupen en unes dinàmiques que no tendeixen a conformar-se amb allò socialment acceptat o acceptable. La pancarta, en incloure la sentència de l’artista d’avantguarda Paul Klee, “El poble no està amb nosaltres”, articulada amb imatges que ja ha utilitzat en obres anteriors i que inclou el mateix museu com un element més, és també un comentari irònic al paper d’una “nova institucionalitat” que es creu genuïnament benèfica però s’oblida del paper que inevitablement exerceix tota institució com a aparell ideològic i d’autoritat.

L’IVAM PRODUEIX

Sota el títol l’IVAM produeix, l’Institut Valencià d’Art Modern ha engegat un projecte amb el qual es va a promoure la producció d’obra de diferents artistes. Aquesta línia d’actuació es planteja amb la intenció que el museu no es limite a exhibir exposicions, sinó que genere producció artística nova, a més de posar en valor projectes site specific per a alguns espais aparentment no museístics del centre, com ara la façana principal, l’esplanada, la mitgera que dóna al solar o el vestíbul de l’IVAMLab.

L’objectiu de l’IVAM produeix és fer possible que diferents artistes creen obres, que investiguen i experimenten, que n’obtinguen una remuneració econòmica i mostren així mateix els seus nous treballs en un espai com l’IVAM. Aquesta línia d’actuació artística es va iniciar ja al febrer de 2015 amb l’exposició Francesc Ruiz. Les esses en la galeria 6. Aquesta galeria ve acollint en els últims dos anys proposades artístiques realitzades específicament per a l’IVAM per artistes considerats de mitja carrera i que en els seus treballs sempre estan presents vincles amb la ciutat de València.