L’IVAM produeix

Encontre amb Moisés Mañas

ConversesIVAM Centre Julio González

L’IVAM continua amb la línia d’actuació artística centrada en propostes específiques de diversos autors per a la façana principal del museu i l’espai d’accés a l’IVAMLab. Sota el títol L’IVAM produeix s’oferiran una sèrie d’imatges en gran format que s’exhibiran en la paret principal del museu i a l’interior de l’ e intervencions en el IVAMLab. Ambdues línies de producció estan pensades i creades ex profeso per a reflexionar sobre el paper de l’art en la nostra societat.

MOISÉS MAÑAS 
L’artista i dissenyador d’interactius Moisés Mañas (Elda, 1973) presenta a l’antesala de l’IVAMlab la instal·lació Parlament1#. Un comportament irracional a l’entorn d’una estructura d’entreteniment. Tenint en compte la peculiar naturalesa de l’espai, un lloc de pas amb llum natural, la proposta que presenta es basa en una estructura audiovisual-física que creix i varia lentament al llarg dels mesos tant en volum i forma com en quantitat i informació mostrada i recollida de l’entorn on està ubicada. Aquest acoblament s’autoconstruirà a partir d’un programari connectat a una estructura mòbil que, utilitzant un joc d’algoritmes i alimentada per la llum de l’espai i dels fluxos i presències dels usuaris, anirà produint i creant aquest «ens-estructura» d’entreteniment que evoluciona i es manté per a generar informació i distraure’s amb si mateixa.