Les aranyes, els Guaranís i alguns europeus. Suely Rolnik

Altres apunts per descolonitzar l'inconscient

ArticulacionsConversesIVAM Centre Julio González

Un sistema, siga quin siga, no és una abstracció, sinó que s’encarna en determinades maneres d’existència que són producte del règim d’inconscient que li és propi. Aquest règim és el responsable de la producció d’un cert tipus de subjectivitat i de la forma de societat que s’hi teixeix, cosa que li atorga al sistema referit la seua consistència existencial, sense la qual no se sostindria. En suma, en aquesta esfera, l’esfera micropolítica és on un sistema es produeix i es reprodueix; per això es fa impossible enfrontar els impassos a la vida que es presenten en un donat sistema sense resistir en aquesta esfera. Davant l’escenari distòpic que estem enfrontant actualment, resultant de la presa de poder globalitari pel capitalisme en la seua versió financeritzada monopolista (en la modalitat de poder del qual es composen neoliberalisme i neofeixisme) es fa urgent desenvolupar eines de resistència a l’esfera de l’inconscient. Amb base en certes ressonàncies entre les aranyes, els Guaranís i alguns europeus, es compartiran ací apunts sobre el règim d’inconscient colonial-racial-patriarcal-capitalista i sobre la resistència a aquest règim: com ocupar aquesta fàbrica transnacional de mons i prendre el comandament de la gestió de la producció de maneres d’existència?


Suely Rolnik

Psicoanalista, escriptora i professora titular de la Pontifícia Universitat Catòlica de Són Paulo (des de 1979). Es dedica a la investigació del règim d’inconscient dominant al sistema colonial-racial-patriarcal-capitalista des d’una perspectiva teòrica transdisciplinar, indissociable d’una pragmàtica clínica-estètica-política de resistència a l’abús de la vida, medul·la d’aquest règim. Els seus llibres publicats en espanyol: Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente (Tinta Limón, 2019), Antropofagia Zombi (Hekht, 2022), Cartografía sentimental (Tinta Limón, en prensa), i coautoria amb Félix Guattari, Micropolítica… Cartografías del deseo (Tinta Limón i Traficantees de Sueños, 2006).