Jornades sobre el territori

ConversesIVAM Centre Julio González

Dimecres 16 maig, 18:30 h. 

Conversa “Sí és pot, hi ha alternatives. Exemples de desurbanització”

Participen:

Martí Franch, Gerent fundador de l’estudi EMF – Arquitecte del paisatge i Enginyer Tècnic Agrícola

Àgata Colomer, Coordinadora del projecte Life Pletera. Geògrafa

Dimarts 5, 12 i 19 juny, de 19:00 a 21:00 h.

“Jornades sobre el territori”

Des de l’IVAMlab hem anat desenvolupant una línia de recerca col·lectiva en estreta vinculació amb l’urbà gràcies a l’acostament d’associacions, agents socials i col·lectius diversos que treballen en àmbits no sempre directament relacionats amb l’artístic.

Aquestes jornades, organitzades en col·laboració amb la plataforma “Horta és Futur. No a la ZAL”, analitzaran diversos exemples de desurbanización i recuperació del paisatge així com les relacions entre la ciutat, l’horta i les infraestructures de l’entorn.”

JORNADES

5 de juny, dimarts

19.00 h. EL PORT I L’ECONOMIA REGIONAL

               Vicent Torres, Dr. en Economia

19.30h. LA FRAGILITAT DEL LITORAL VALENCIÀ

            Josep E. Pardo, Departament d’Enginyeria Topogràfica, UPV
            Josep Serra Peris, Departament de Transports, UPV

Modera: Vicenç Rosselló, Facultat de Geografia, UV

 

12 de juny, dimarts

19.00 h. EL FRONT LITORAL I EL NOU URBANISME

               Bàrbara Pons, Arquitecta urbanista
               Carme Melo, Departament de Geografia, UV

20.00 h. EL CONFLICTE JURÍDIC DE LA PUNTA

               Alberto Llobell, Advocat

Modera: Carles Dolç, Arquitecte urbanista

 

19 de juny, dimarts

19.00 h. ELS CONFLICTES TERRITORIALS I ELS NOUS GOVERNS DEL CANVI 

              Pedro Costa Morata, Sociòleg, escriptor, ecologista

19.45 h. DEBAT FINAL

Modera: Joan Olmos, Dr. Enginyer de Camins