IV Congrés d’Estètica i Política: Poètiques del desacord per a una democràcia plural

SeminarisIVAM Centre Julio González

L’IVAM participa en l’organització de l’IV Congrés Internacional d’Estètica i Política ajunte la UPV presentant quatre conferències el pròxim 17 d’Octubre.

L’IV Congrés d’Estètica i Política: Poètiques del desacord per a una democràcia plural, està fortament vinculat amb un dels reptes més importants de les societats europees. L’augment dels fluxos migratoris, la tensió provocada per col·lectius marginalitzats i l’amenaça terrorista ha convertit a Europa en un context cada vegada més polaritzat en el qual es troben diferents ideologies radicalment diferents. En aquest entorn de pluralitat radical, les institucions democràtiques semblen haver-se quedat obsoletes. L’estratègia consensual implícita en el diàleg liberal democràtic no sembla acontentar cap de les parts, creixent la desafecció de la ciutadania amb les institucions democràtiques. El repte que se’ls plantegen a aquestes institucions és el presentar-se com un espai capaç d’albergar deliberacions productives més enllà de qualsevol tipus de consens sense que això supose el seu estancament. Enfront de la tradicional identificació entre democràcia i consens, hui en crisi, quin paper pot tindre una política del desacord per a impulsar una democràcia més plural i participativa? Com es trasllada aquesta idea de la discrepància a les esferes de la creació artística, de l’educació i de l’acció col·lectiva?

Ubicació:

Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València

Facultat de Magisteri de la Universitat de València

IVAM- Institut Valencià d’Arte Modern

Mes informació:

Web de el congrés: http://cep4.blogs.uv.es/