Inauguració de l’exposició de Tallers didàctics de l’IVAM 2015-2016, en la que se mostraran els treballs realltzats durant aquest curs

EducacióTallersIVAM Centre Julio González

Durant el curs 2015-2016 s’han portat a terme diferents tallers didàctics a I’IVAM. Hem conegut l’obra d’Alexander Calder, les Avantguades. la II-lustració i el disseny, i la vida i obra de Joaquín Torres-Garda. Hem gaudit treballant en equip en la construcció de mòbils inspirats en Calder, hem tret la nostra creativitat fent el nostre propi Fanzine Avantguardista, i hem creat i jugat amb les nostres pròpies joguines de fusta.

Ara toca celebrar-ho!

Oui ha participat en aquests tallers?
Escoles infantils, Centres d’Educació Infantil i Primaria, Instituts d’Educacló Secundària, associacions, Unlversitats
Populars, i molt més.

Ouan s’inaugura?
Dimarts 28 dejuny a les 18:00 h

Fins a quan podrem veure-ho?
Fins el 10 de juliol (de dimarts a dlumenge d’11:00 a 19:00 h)

On?
Al taller didàctlc de I’IVAM.

Oui pot vindre?
Qualsevol persona que vullga.

Per què?
Perquè ens encanta compartir el que hem creat i après amb vosaltres.
Podeu convidar a veure l’exposició a altres companys/es, a amics, amigues, i famlliars.

Vos esperem!