Espanya Negra. Convocatòria oberta

Viatge cap a la negretat en l'espai temps. Convocatòria equip d'investigació

AltresIVAM Centre Julio GonzálezTerritori

“Espanya Negra” –EN– és una investigació col·lectiva i situada, proposta des de Diàspora LAB de Radio Àfrica, en un moment de despertar de la negretat a Espanya. El projecte EN té com a objectiu principal construir un fons cultural comú sobre l’experiència i el pensament negre situats en el territori espanyol, des dels primers traços de la “Negretat” fins als nostres dies, travessada tant pels fets més coneguts com per aquells que han quedat ignorats, ocults o esborrats. En el context actual, partim d’un saber fragmentat, dispersat en el món acadèmic, en els estudis africans i africanistes, en les arts, en els museus, en la música, en l’activisme o en la historiografia, que han generat visions inconnexes i parcials, sovint tancades en la seua pròpia bambolla de coneixement o enterrades en un silenci persistent. Per això, EN ens proposa aquesta investigació amb la finalitat de rastrejar, reunir i entreteixir aquests retalls i vincular-los en una rica narrativa escrita i visual, rigorosa i creativa, basada en nosologies i epistemes pròpies de l’experiència i el pensament negre, i treballant amb metodologies dels Estudis Negres encara inexistents al país. Tot, envers el temps anar configurant un relat particular de la negretat ibèrica, sempre en connexió amb l’Atlàntic Negre i amb un fort protagonisme de les seues diàspores al llarg de la història. Aquest reconeixement d’una trajectòria compartida amb les persones negres a Espanya permetrà afrontar la complexitat de les relacions amb i entre la negretat, a més de revaluar la seua contribució al pensament negre en la societat actual.

Amb la finalitat d’abastar múltiples realitats, el projecte Espanya Negra, coordinat per Radi Àfrica, construeix la seua estructura de treball en xarxa amb museus en diferents territoris del país durant els anys 2022, 2023 i 2024. L’IVAM acompanyarà les investigacions en la Comunitat Valenciana i Múrcia.