Curs “El que (ens) està passant. Imaginaris polítics en la literatura actual”

EducacióIVAM Centre Julio González

L’IVAM i Las Naves realitzen conjuntament la segona edició del curs “El que (ens) està passant. Imaginaris polítics en la literatura actual”

Com ocorria en la primera edició del curs, el nostre desig és que puguem pensar en els imaginaris que acompanyen a determinats processos o problemes que ens afecten com a societat; en aquest cas, en aquells que acompanyen a la denominada “crisi econòmica”. Creiem que així, pensant en ells, fent-ho a partir dels textos literaris, podrem qüestionar i modificar els imaginaris associats a la “crisi econòmica”, en relació amb el seu origen, les condicions de la seua aparició, els seus responsables, el seu influx, els seus efectes, etc.

El curs està organitzat en 10 sessions, disposades en una sessió d’obertura i presentació, vuit sessions dividides en quatre blocs temàtics, (dos sobre Narrativa que es realitzaran en l’IVAMlab i dos sobre Poesia que es realitzaran en Las Naves) i una sessió de tancament i conclusions.

Cadascun dels blocs temàtics, està compost per dues sessions, articulades de la manera següent:

1a. sessió: Coordinada i dinamitzada per l’organització del curs. Es planteja com una conversa i un debat entorn d’un text literari, que gira al voltant d’un eix temàtic determinat i que ha sigut seleccionat prèviament pel coordinador de la sessió.

2a. sessió: Trobada i conversa amb l’autora o autor convidat: l’autora o autor del text que s’ha llegit i discutit en la sessió anterior. S’exposa la idea, s’interpel·la i es deixa pas a l’autor i es debat entre tots entorn d’ella.

Destinataris:

El curs està dirigit, en línies generals, a totes aquelles persones que siguen aficionades a la lectura i que estiguen interessades a observar de forma crítica la realitat en la qual viuen. No existeix cap requisit d’estudis o coneixements previs.

DATES I HORARIS

Sessió d’inici

IVAMlab – 16 de gener; 18:30h – 20:30h.

Bloc I – Poètiques de la crisi (I). Els primers clavills

LAS NAVES – 19 i 26 de gener; 18:30h – 20:30h.

Autora convidada: Mercedes Cebrián

Text de lectura: Mercado común

Bloc II – Poètiques de la crisi (II). L’esclat

IVAMlab – 1 i 10 de febrer; 18:30h – 20:30h.

Autor convidat: Isaac Rosa

Text de lectura: La Habitación oscura

Bloc III – Poètiques de la crisi (III). L’exili forçós

IVAMlab – 16 i 24 de febrer; 18:30h – 20:30h.

Autora convidada: Remedios Zafra

Text de lectura: Despacio

Bloc IV- Poètiques Post 15-M (I). La vida en comú

LAS NAVES– 2 i 3 de març; 18:30h – 20:30h.

Autora convidada: María Salgado

Text de lectura: Hacía un ruido

Sessió de tancament

LAS NAVES– 13 de març; 18:30h – 20:30h.

INSCRIPCIONS

El preu complet del curs és de 40 €.

La inscripció es realitza en dues parts separades de 20€ cadascuna.

Per a la inscripció en els Blocs II i III (seu IVAMlab, part de narrativa: 20€). A través de l’e-mail: actividades@ivam.es

Curs Gratuït per a amics i amigues de l’IVAM

Per a la inscripció en els Blocs I i IV(seu LAS NAVES, part de poesia: 20€): http://www.lasnaves.com

El preu inclou l’accés a un dossier amb tots els materials de lectura.

El nombre màxim de places per al taller serà de 35 persones

Dossier complet del curs: https://drive.google.com/open?id=0bxpparndgc-qemftlvfvx1jntve

Més info: miguemartinezgarcia@gmail.com

Producció: IVAM, LAS NAVES, Miguel Ángel Martínez

Coordina: Miguel Ángel Martínez