Conversa entre Mercedes Vandendorpe i Mª Jesús Folch

ConversesIVAM Centre Julio González

Conversa amb motiu de la inauguració de l’exposició “Grete Stern” entre Mª Jesús Folch, comissària de l’exposició i l’artista Mercedes Vanderdonpe que tractarà sobre la “Simbologia arquetipal en els fotomontajes de somnis de Grete Stern”.