Conversa entre Lorenzo Sandoval i Tono Vizcaíno

ConversesIVAM Centre Julio González

Conversa amb motiu de l’obertura de l’exposició Indústria / Matrius, trames i sons, a càrrec de Lorenzo Sandoval, artista i curador, i Tono Vizcaíno, arqueòleg i gestor del patrimoni.

L’exposició és una proposta de caràcter híbrid que se situa entre la creació d’un arxiu i un projecte artístic. El seu objectiu és oferir una lectura —necessàriament parcial— del patrimoni industrial valencià basat en allò que és sonor, immaterial i els moviments socials.

Durant la conversa, ens presentaran aquest proposta desenvolupada mitjançant la recopilació de sons, processos, imatges, vídeos, música, peces d’art i discursos vinculats a les fàbriques en el seu context original d’ús. Així mateix, analitza el perquè del seu abandonament i la reconversió en espais patrimonials. També se centra particularment en els usos proactius del patrimoni industrial impulsats per la ciutadania, constituïts ja en un procés de memòria que queda obert a la negociació a noves lectures. Aquesta activació permet generar ferramentes conceptuals per a comprendre el passat, el present i el futur de la història del treball i les seues relacions amb la cultura.

Relacionats

Indústria/Matrius, Trames i Sons

06 mai. 2021 – 17 oct. 2021
ExposicióIVAM Centre Julio González