Conversa entre les artistes Patricia Gómez i María Jesús González amb Sandra Moros

ConversesIVAM Centre Julio González

Conversa entre les artistes Patricia Gómez i Mª Jesús González amb Sandra Moros, comissària de l’exposició.

Avançant-se al trenta aniversari de l’IVAM el pròxim any 2019, Patricia Gómez (València, 1978) i María Jesús González (València, 1978) plantegen un projecte específic per a la galeria 6 mirant cap a la història del museu. El seu projecte se centra en la memòria social encapsulada i oculta en els murs d’aqueixa sala. Mitjançant un procediment molt pròxim a l’arqueologia, les artistes extrauen les capes de pintura que han anat cobrint les parets per a fer visible les petjades de l’activitat que ha constituït any a any, exposició a exposició, el relat de l’IVAM.

Amb aquesta acció, Patricia Gómez i Mª Jesús González proposen una reflexió sobre la construcció de l’IVAM com una suma d’unitats estratigràfiques que materialitzen d’una manera metafòrica els diferents contextos i agents que participen de la història del museu i que conformen l’espai públic que és l’IVAM a partir de les seues diferents circumstàncies polítiques, econòmiques, culturals i socials.