Conversa entre Javier Pérez Rojas i José Ignacio Casar Pinazo amb motiu de l’exposició “Ignacio Pinazo i les Avantguardes. Afinitats electives”

ConversesIVAM Centre Julio González

Conversa entre Francisco Javier Pérez Rojas, comissari de l’exposició i José Ignacio Casar Pinazo, Director del Museu de Belles Arts de València.

L’art de Pinazo va estar sotmès a un procés de cerca i experimentació que fan d’ell un model d’artista evolutiu en sintonia amb les directrius més avançades de la pintura europea del seu temps, per açò, aquesta mostra commemorativa a la celebració del centenari de la seua defunció, estarà centrada a destacar les facetes més modernes així com les afinitats i correspondències amb altres artistes d’avantguarda presents en la col·lecció de l’IVAM.

D’aquesta manera, s’evidenciaran similituds amb artistes contemporanis en l’afany de renovació i experimentació, en fragments i cerques, que, posen de manifest la modernitat i actualitat de l’obra d’Ignacio Pinazo Camarlench així com el fet que el seu art va estar sotmès a un procés de cerca i experimentació que fan d’ell un model d’artista evolutiu en sintonia amb les directrius més avançades de la pintura europea del seu temps.

Relacionats

Ignacio Pinazo i les avantguardes

08 set. 2016 – 03 set. 2017
Col·leccióExposició