Conversa entre Guillermo Ros i Nuria Enguita

ConversesIVAM Centre Julio González

Conversa amb motiu de l’obertura de l’exposició “Un exercici de violència”, entre l’artista Guillermo Ros i Núria Enguita, comissària de la mostra i directora de l’IVAM.

L’entrada en aquesta exposició és l’entrada a l’imaginari de Guillermo Ros, de la seua manera de veure i entendre el món de l’art, de la seua peculiar anàlisi del context en el qual (sobre)viu i treballa. La sala presenta un recorregut imposat: l’espectador ha d’iniciar la seua visita en la planta baixa i pujar les escales per a continuar en una planta superior. Com si d’un videojoc es tractara, ens trobem amb escenes congelades a dos nivells, dos ambients diferents en els quals la lluita se succeeix.

La Galeria 6 de l’IVAM és, sens dubte, una sala arquitectònicament complicada: sostres baixos, columnes i elements diversos imposats. Però Guillermo Ros ha vingut justament a lluitar contra els elements. En aquesta conversa Guillermo Ros compartirà les seues investigacions inicials, així com els processos de treball amb els quals s’ha enfrontat a l’encàrrec museístic.

Relacionats

Un exercici de violència. Guillermo Ros

07 oct. 2021 – 06 feb. 2022
ExposicióIVAM Centre Julio González