Conversa d’artistes Joan Sebastian i Chema López

ConversesIVAM Centre Julio González

Continuem amb la sèrie de converses entre artistes destinades a relacionar treballs i projectes que guarden similitud entre si –o que plantegen diferències- amb la intenció de posar sobre la taula conceptes clau que ajuden a entendre la pràctica artística contemporània. La intenció és poder dialogar, repensar, imaginar o contraposar idees. Perquè aquestes, i la seua concreció en formes artístiques diverses, tornen a ser element consubstancial del debat sobre la cultura i l’art contemporanis. I perquè siguen els artistes els qui les exposen.

Conversa entre els artistes Joan Sebastian i Chema López.

http://www.joansebastiangranell.com/

http://www.chemalopez.com/