Conversa amb Ramon Escrivà, comissari de l’exposició “Caso de estudio: Fotografía Social Americana”

ConversesIVAM Centre Julio González

El crack borsari de 1929 va provocar l’ensulsiada del sistema financer americà i l’inici de la Gran Depressió en el món occidental. El estrangulament del sistema va posar en evidència les enormes contradiccions estructurals en les quals s’havia assentat el període d’esplendor coneguda com “els feliços anys 20”. Les conseqüències socials d’açò van ser devastadores. Les xifres de desocupació a Estats Units van ser catastròfiques, mai vistes amb anterioritat. Un terç dels habitants del país va quedar en situació de desocupació i sense protecció social. El somni americà es trontollava i es desintegraven a gran velocitat els assoliments del confort aconseguit per les seues classes mitjanes.

En l’àmbit de la fotografia quina dubte cap que les imatges que millor van il·lustrar les seqüeles socials de la Gran Depressió van ser les realitzades pels fotògrafs americans Walker Evans, Dorothea Lange, Carl Mydans, Arthur Rothstein, Jack Delano, Marion Post, Gordon Parks, Rusell Lee, que van participar en el programa de la Farm Security Administration (FSA. 1935-1944). Afavorida pel govern de la nació per a documentar gràficament el programa de reforma agrària promogut pel New Deal, el projecte va propiciar la construcció del major relat coral sobre la desolació, la misèria i l’emancipació del camperol americà de l’època.

A través d’una cuidada selecció de fotografies, revistes, llibres i documentals, l’exposició revisa el context històric de l’obra dels fotògrafs de la FSA, així com els treballs d’alguns dels màxims exponents de la fotografia social nord-americana com Lewis Hine, Paul Strand o Ralph Steiner presents en la Col·lecció de l’IVAM.