Taller didàctic “Confins. Passatgse de les Arts Contemporànies”

EducacióTallersIVAM Centre Julio González

El taller didàctic “Confins. Passatgse de les Arts Contemporànies” es basa en el treball de l’artista Esther Stocker, que pretén reflectir el confí (la frontera) existent entre la pintura i l’arquitectura. Un confí entés com allò que està a un costat i a l’altre d’una frontera. L’activitat didàctica gira al voltant de l’obra “Untitled, 2006”, en la que el públic passa de ser espectador, a formar part d’ella i inclús a poder transitar-la. D’esta manera es trenca la barrera existent entre l’obra d’art i l’espectador. Esta obra part de la investigació del terme “embolcall” concebut com a cavitat per a protegir-se d’incursions externes i de ser transitat.

A l’accedir al taller didàctic es retolada en el sòl la paraula “confí”. Una vegada dins del taller, darrere d’uns panells integrats dins de l’espai propi del taller, se situen les taules i cadires per a poder treballar de forma individual, al voltant de l’obra de Stocker, que proposa una reflexió sobre el sentit de l’abstracció geomètrica, sobre les modalitats de percepció entre obra i espectador.

Formes primàries, retícules, geometries compositives que vibren per la interacció dels “’no colors”’, blanc i negre, constituïxen una ocasió única per a prendre contacte amb un recorregut artístic que proposa la reflexió sobre els dispositius conceptuals i visuals de la modernitat. Els participants treballaran amb tres dimensions i crearan una maqueta per a un espai transitable. Eixes composicions es realitzaren amb varetes de fusta que s’han d’acoblar i posteriorment pintar de color negre. Es tracta de buscar en el blanc de l’espai i en el negre de les estructures, i així crear un llenguatge fluid, dinàmic, amb gran presència energètica. Utilitzant els “no colors” es vol provocar una imatge global en què els seus components vibren i juguen amb la nostra percepció. Es podrà observar com es perden els límits d’un espai completament blanc, no sabent que pla es troben les estructures negres. Al tindre un espai completament blanc la nostra percepció visual es perd perquè no té referències. Una vegada acabat el treball, cada participant podrà emportar-se la seua obra.

Des del 22 de novembre del 2009 fins al 10 de gener del 2010 en l’horari habitual del museu, es mostraran els treballs realitzats pels alumnes dels col·legis participants. Utilitzant com a suport la fotografia o el fotomuntatge, els alumnes presentaran cada classe que haja participat, en una exposició col·lectiva on apareguen reflectides les seues experiències i impressions.

Duració del taller: 1 h. 30 min. per grup. Els tallers estèn destinats a tot tipus de públic: escolars, instituts, adults, centres ocupacionals, etc.