Conferència de Sayak Valencia organitzada per la Càtedra d’Estudis Artístics. Segles XX/XXI

Converses

Conferència “Interferencias transfeministas y pospornográficas a la colonialidad del ver” de SAYAK VALENCIA, i presentació del Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales [perspectivas feministas y cuir/queer] -MUECA- de la UMH.

Organizta: Máster MUECA (UMH), Cátedra de Estudios Artísticos Anetta Nicoli (UMH),Càtedra d’Estudis Artístics. Segles XX/XXI (IVAM-UV-UPV-UMH) i Departament d’Art (Facultat de Belles arts d’Altea).

En l’actualitat alguns dels llenguatges de la visualitat que representen la política corpo-decolonial, la dissidència sexual i l’agenciamient contemporanis, estan construïts des de les veus de subjectes sexuals, racials, corporals i geogràficament perifèrics (transbordermestizxs) que interpel·len els binarismes: de gènere, sexuals, racials i de localització (nord-sud). Aquestes crítiques s’articulen des de diferents suports: artístic, polític, social, cultural i econòmic, tenint predilecció els llenguatges de la visualitat per a la seua representació. Referent a això, existeix una connexió directa entre la reapropiació dels codis de la visualitat i la reivindicació de pràctiques sexuals alternatives (pospornografía) i una proposta interseccional que té en el seu nucli l’actualització de transversals de raça, classe, gènere i decolonialisme (transfeminisme).

Sayak València (Tijuana, 1980) és Doctora Europea en Filosofia, Teoria i Crítica Feminista per la Universidad Complutense de Madrid. És professora investigadora Titular en el Departament d’Estudis Culturals del Colegio de la Frontera Norte. És membre del Sistema Nacional de Investigadores de Mèxic. Poeta, assagista i exhibicionista performática, ha dictat conferències i seminaris sobre Capitalisme Gore, transfeminismes, feminisme chicà, feminisme postcolonial, art i teoria queer en diverses universitats d’Europa i Amèrica. Ha publicat els llibres: Capitalismo Gore (Paidós, 2016 i Melusina, Barcelona, 2010), Adrift´s Book (Aristas Martínez, Badajoz, 2012),), El reverso exacto del texto (Centaurea Nigra Edicions, Madrid 2007), Jueves Fausto (Ediciones de la esquina / Anortecer, Tijuana 2004), així com diversos articles acadèmics, assajos i poemes en revistes d’Espanya, Alemanya, França, Polònia, Mèxic, Argentina, els Estats Units i Colòmbia.

El Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales (perspectives feministes i cuir/queer) -MUECA- És un programa oficial d’investigació online d’un any en el qual participen especialistes d’universitats nacionals i internacionals. Posa el focus en la reflexió, la crítica i l’experimentació entorn de la construcció identitària dels subjectes socials i polítics (sexe, gènere, sexualitat, classe, nacionalitat o ètnia). La seua finalitat és especialitzar als seus estudiants en aquest àmbit de la producció artística i cultural contemporànies, mitjançant l’anàlisi i/o l’elaboració de projectes teòrics, pràctics o teòric-pràctics específics. El Màster depén del Departament d’Art de la Facultat de Belles arts d’Altea (Universitat Miguel Hernández).

CÀTEDRA D’ESTUDIS ARTÍSTICS. SEGLES XX/XXI

Càtedra d’Estudis Artístics (IVAM-UV-UPV-UMH)

Directors: Juan Vicente Aliaga / Vicente Sánchez-Biosca

La vida de les imatges en la cultura contemporània desborda els espais tradicionals (materials i immaterials) en què aquestes van ser capturades en el passat, fins i tot en el recent. Els seus gèneres i registres, els seus àmbits de circulació, les seues migracions incessants donen la sensació d’oferir una experiència verge del real al mateix temps que, en aparent paradoxa, exhibeixen un orgull tecnològic res fingit.

Ara bé, per molt que els estudis d’Història de l’Art, Belles arts, Periodisme i Comunicació Audiovisual hagen tractat d’adaptar-se a les exigències d’aquest estat de coses, la labilitat de les fronteres entre creació i reflexió, tecnologia i art, mitjans de comunicació i imaginari col·lectiu, entre unes altres, exigeixen àmbits de reflexió i debat més dúctils que els propis de les carreres universitàries i la recerca tradicional. D’altra banda, a diferència de la filologia clàssica, la paleografia, l’exègesi de textos escrits, la imatge encara presenta un desajustament entre el seu impacte (emocional, conceptual, polític, memorístic) i els instruments posats en pràctica per a analitzar-la.

L’objectiu de la Càtedra Estudis Artístics, sorgida de la col·laboració entre la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Univerdad Miguel Hernández i l’IVAM, consistirà a animar aquesta reflexió sobre la vida de les imatges tant en el món de l’art com en el de la vida social, inclosa la imaginària. Ho farà amb amplitud de mires i evitant restriccions acadèmiques, artístiques o tecnològiques, però, açò sí, enriquint-se i aprofitant quants suports acadèmics, museístics i institucionals estiguen al seu abast. Per aquesta raó, la seua organització en el si de l’IVAM resulta propícia en la mesura en què pot enriquir les seues activitats, amb la reflexió sobre les exposicions, instal·lacions o conferències, així com dels cicles de projeccions.