Conferència de Rachele Borghi organitzada per la Càtedra d’Estudis Artístics. Segles XX/XXI.

CàtedraIVAM Centre Julio González

“Cossos normatius, cossos performatius. El cos marginal com espai de resistència”

Conferència de Rachele Borghi, Professora i Investigadora en Geografia Social i Cultural de la Université París-Sorbonne, organitzada per la Càtedra d’Estudis Artístics. Segles XX/XXI.

Biografia

Rachele Borghi és professora de geografia en la Universitat de la Sorbona, i acadèmica “pornactivista”. Treballa en les transgressions performatives en l’espai públic com a reacció a les normes imposades i en el cos com a lloc, laboratori i eina de resistència. La seua investigació se centra en el visibilitat de les normes en els espais públics i espais institucionals (especialment la universitat), pràctiques per a trencar-les i espais de contaminació entre cercles acadèmics, artístics i militants. Els contactes amb grups queer i col·lectius van qüestionar la seua pràctica de camp, la seua posició i van augmentar la urgència de trobar i experimentar amb enfocaments per a evitar la duplicació de la combinació producció-teòric/ pràctica-militància. Forma part del col·lectiu Zarra Bonheur, un projecte que té com a objectiu adaptar la investigació científica a la performance i contaminar els llocs a través de la transformació del corpus teòric en un cos col·lectiu.

www.zarrabonheur.org

Abstract de la conferència

En la conferència performativa, buscaré desplegar els temes del cos viscut com a enllaç entre allò públic, allò privat, l’íntim i com es torna a examinar la relació entre l’espai privat i l’espai públic. Eixir dels aparellaments i relacions normatives significa obrir un espai on el cos és alhora el lloc de la presa de paraules polítiques, de la creació i de l’acció.

Punt de referència el pornactivisme, és a dir, accions performatives i micropolítiques transfeministes que posen els cossos minoritaris com a cos militant i els transforma en un espai de resistència, ruptura, creació, suspensió de normes dominants i contra producció. Des de la meua posició situada i la meua experiència, intentaré mostrar com és possible rebutjar aquest enfocament dins el treball acadèmic i abordaré el tema dels marges com a opció i com a espais intersticials de creació i de resistència, al prisma de l’epistemologia feminista. Desenvoluparé els casos de creació i experimentació de formes de resistència a les normes imposades per subjectes dominants també en contextos institucionals.

 

CÀTEDRA D’ESTUDIS ARTÍSTICS. SEGLES XX/XXI

Càtedra d’Estudis Artístics (IVAM-UV-UPV-UMH)

Directores:  Giulia Colaizzi / Marina Pastor

Esta col·laboració entre la Universitat de València UV, la Universitat Politècnica de València UPV, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i l’IVAM, pretén ser un focus d’investigació, estudi i difusió de l’art visual dels segles XX i XXI. El seu objectiu serà en aquesta segona edició animar la reflexió sobre la vida de les imatges tant en el món de l’art com en el de la vida social, inclosa la imaginària. Ho farà amb amplitud de mires i evitant restriccions acadèmiques, artístiques o tecnològiques, però, això sí, enriquint-se i aprofitant quants suports acadèmics, museístics i institucionals estiguen al seu abast. Per aquesta raó, la seua organització en l’IVAM resulta propícia en la mesura en què pot enriquir les seues activitats, amb la reflexió sobre les exposicions, instal·lacions o conferències, així com dels cicles de projeccions.

TEMA DE ESTUDIO

“Cos, imaginari social i cultura visual”

L’àmbit de la visualitat, en el sentit explícit del seu valor cultural, de la seua producció i interpretació, ofereix, des de l’experiència estètica i la producció artística, un espai que és propici per a l’estudi dels diferents significats i els diversos interessos que conformen la construcció identitària dels subjectes, sobretot pel que fa a la producció d’imatges del cos. Proposem investigar les característiques del camp de la imatge –en els seus continguts, els seus mètodes i les seues relacions- a través de la producció de l’imaginari social i les seues formes de difusió. Una teoria crítica sobre els media i les seues expressions es constitueix com un camp en què analitzar els discursos sobre el cos i en el qual realitzar una aportació crítica vinculada al seu desenvolupament en el mitjà social. Partint d’aquestes premisses, ens proposem revisar, en el Programa de la Càtedra d’Estudis artístics de l’IVAM, durant els pròxims dos anys, els creus i controvèrsies de la perspectiva de gènere oberta pel feminisme i els Gender Studies, en la seua confluència amb disciplines com els estudis visuals i la crítica cultural. Donat el cúmul de temes que obri aquesta problemàtica, posarem l’accent en la representació visual i audiovisual de la corporeïtat, treballant sobre els diferents conceptes de cos, les seues representacions i les seues relacions amb els imaginaris, amb l’entorn urbà i l’arquitectura, amb l’entorn natural i les noves ecologies, amb la configuració dels cossos des de les teories decoloniales i epistemologies del sud, i atendrem especialment la seua relació amb la biopolítica, l’economia dels afectes i les guerres quotidianes obertes per les tecnologies socials de gènere, proposant desentranyar discursos visuals crítics o de resistència.