Conferència de Miguel Ángel Hernández amb motiu de l’exposició de Xavier Arenós

ConversesIVAM Centre Julio González

Conferència “Tiempo abierto: El giro historiográfico en el arte contemporáneo” de Miguel Ángel Hernández amb motiu de l’exposició de avier Arenós.  La presència i l’absència” 

Des de mitjan dècada dels noranta, a través de les més variades poètiques, tècniques i disciplines –el cinema, el vídeo, la fotografia, la instal·lació, la pintura o el dibuix–, artistes de llocs i contextos diferents han començat a reflexionar sobre el passat com si foren virtuals historiadors. Mitjançant la recerca en arxius, el treball amb documents del passat i una escriptura visual i material realitzada amb imatges i objectes, aquests artistes s’han interessat pels processos de construcció de la història com a disciplina, suscitant tot un seguit de preguntes que semblaven reservades als professionals de l’acadèmia: com s’escriu la història, qui l’escriu, de quina manera, amb quines finalitats, a qui pertany, a qui beneficia, a qui oblida… i sobretot com és possible elaborar una història diferent, allunyada de les maneres tradicionals en la qual aquesta s’ha produït i transmès. Aquestes qüestions, i moltes altres, han anat construint gradualment un camp específic de problemes, conceptes i interessos que ens indueix a afirmar l’existència en l’art recent d’una sort de “gir historiogràfic”.

Miguel Ángel Hernández

Miguel Ángel Hernández Navarro (Múrcia, 1977) és escriptor i professor d’Història de l’Art en la Universidad de Murcia. Ha sigut director del CENDEAC (Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo) de Múrcia, Research Fellow del Clark Art Institute (Williamstown, Massachusetts) i Society Fellow de la Society for the Humanities (Cornell University). Ha sigut investigador principal del projecte de R+D Temporalidades de la imagen: anacronismo y heterocronía en la cultura visual contemporánea i forma part del Grupo Estudios Visuales: Imágenes, Textos, Contextos.

Relacionats

Xavier Arenós

26 gen. 2017 – 07 mai. 2017
Exposició