Arte Programmata, xarrada de Marco Meneguzzo

En el marc de “Lluny del buit. ZERO i l'art de postguerra a Europa”

ConversesIVAM Centre Julio González

La conferència de Marco Meneguzzo versarà sobre la gestació, el contingut i les conseqüències d’Arte Programmata, una exposició pionera en la trobada dels artistes d’avantguarda dels anys 1960 i el llavors incipient món digital. Contràriament a la situació actual, Europa era el solar privilegiat per a aquest desenvolupament, liderat per una empresa com Olivetti, al Milà de la postguerra, i els artistes que, en plena efervescència de la Guerra Freda, des de formacions relacionades amb l’entorn del grup ZERO i la galeria Azimuth, buscarien crear no només noves formes i noves estètiques, sinó sobretot una nova idea de societat més enllà de la insalvable dicotomia que oposava el capitalisme al comunisme. L’exposició Art Programmata presentava prototips, assajos i experiments en què la relació entre artista, obra i espectador demanaven evolucionar de la passivitat a l’acció, de la contemplació a l’agència.

Meneguzzo narrarà la gènesi, l’eclosió i la fortuna d’aquesta exposició, que mai no va ser un moviment artístic i que ha estat a la “cara oculta de la lluna” de la historiografia institucional. Les derivades polítiques d’aquest debat van ser, com veurem, un episodi de contrastos innegables amb el nostre món actual.

Marco Meneguzzo (1954), ensenya Història de l’Art Contemporani a l’Acadèmia de Belles Arts de Brera, Milà, i des del 1996 també Museologia i Gestió de Sistemes d’Exposició en el curs d’especialització de dos anys.

Com a comissari independent, ha comissariat i presentat més de cent exposicions d’art modern i contemporani des del 1979 i s’ha especialitzat en l’art italià des de la postguerra fins a l’actualitat. En relació amb el tema d’aquesta trobada, ha comissariat importants exposicions, com Azimuth & Azimut al PAC de Milà (1984), Art programmata al Museu di Galliate (1996 ), Art Cinetica i Programmata in Itàlia a la Galeria Niccoli de Parma (2000), Kinetik Kunst aus Italien 1958-1968, que va recórrer sis importants museus alemanys (2002-2003 ), Zero. Tra Germania i Itàlia 1958-1968 al Palazzo delle Papesse de Siena (2004), la gran exposició antològica de Bruno Munari (amb Beppe Finessi), amb motiu del centenari del seu naixement, a la Rotonda della Besana de Milà (2007) i a l’Ara Pacis de Roma (2008); l’exposició sobre el mateix artista a la Fundació Juan March de Madrid en 2022. En 2012, va escriure Artem Programmata cinquant’anni dopo, publicat per Johan & Levi, Monza-Milà.

És un dels corresponsals italians de la revista nord-americana Artforum.

Relacionats

Lluny del buit. ZERO i l’art de postguerra a Europa

30 set. 2022 – 12 feb. 2023
ExposicióIVAM Centre Julio González