Concert de Yessi Perse

MúsicaIVAM Centre Julio González

¥€$Si PERSE (b. 2015, Internet) és un PsyAvatar RPG economístico, un $cript Mutante Neoliberal de cor OPENCORE que vol inocular-te {Globalove;}.

Fluït en codi binari, encara que sempre més enllà de tot dualisme. ¥ € $… Si … advoquen per un món sense etiquetes de cap tipus, ni de gènere ni d’estils musicals ni de res. L’obra de ¥€$Si gira al voltant de la mutació de la performance artística institucional amb variacions meméticas que vénen des de formalitzacions performatives populars com els contextos de festa (usant el DJ Set com a format), Convencions de Cosplay / Larp (Rol en viu) i Comunitats Online. Apropiant-se de l’espai del DJ no solament per a posar música i fer ballar, en els seus sets sobrevolen la ciència-ficció especulativa i la fantasia urbana buscant crear fricció i tensió visceral.

www.instagram.com/yessi_perse
soundcloud.com/yessiperse