Centre d’Investigacions Col·laboratives (C.I.C.)

AltresIVAM Centre Julio González

El Centre d’Investigacions Col·laboratives (C.I.C.) es planteja com un espai de treball constituït per un grup de recerca que desenvolupa processos i metodologies híbrides d’estudi i anàlisis vinculades amb la programació del museu així com amb la seua col·lecció. Al seu torn, aquest lloc es converteix també en un espai de formació amb una aproximació tant a l’àmbit teòric com al pràctic de les labors realitzades per i des del museu, incloent també la presència de professionals convidats que complementaran els processos del  museu i ajudaran a generar un territori en el qual desenvolupar procesos d’experimentació i assaig. Un dels principals objectius del C.I.C. és potenciar la noció d’institut que posseeix l’IVAM des dels seus orígens i fer-ho amb un acostament al context més pròxim en els processos de pensament, reflexió i producció que es generen des de l’IVAM i articulen el seus discursos. Considerant que l’any vinent se celebra el 30 aniversari de l’IVAM, la primera recerca que durà a terme el C.I.C. es centrarà en l’origen del museu. Es plantejarà una anàlisi de diferents elements que van constituir l’inici de l’IVAM com poden ser: la col·lecció del museu, el context i la comunitat que l’envoltava, la memoria individual i col·lectiva, etc. El resultat final d’aquest procés de formació, recerca i producció tindrà reflex en una de les exposicions englobades en els Casos d’estudi

Direcció:

Sandra Moros, conservadora, i Sergio Rubira, subdirector de col·lecció i exposicions, Institut Valencià d’Art Modern

Dirigit a:

Alumnes de màster i doctorat (10 places)

Antropòlegs, artistes, comissaris d’exposicions, crítics d’art, dissenyadors,  documentalistes, historiadors, historiadors de l’art, mediadors, o persones interessades a treballar treballar a partir d’aquestes premisses (5 places)

Dates de realització:

1 d’octubre-13 de gener.

Les reunions del grup es celebraran tots els dilluns (menys festius) de 16 a 19,30 h. El desenvolupament de la recerca exigirà realitzar treball fora d’aquestes sessions.

L’absència no justificada a dues de les sessions suposarà l’exclusió del C.I.C.

Requisits i manera d’inscripció:

Compromís de continuïtat durant l’execució del projecte

Carta de motivació (màxim 500 paraules)

Biografia redactada (màxim 500 paraules)

Dades de contacte

Fotocopia del DNI

En el cas d’alumnes de màster i doctorat, còpia de la matrícula

La documentació s’enviarà abans del 20 de setembre en format pdf a la següent adreça: cic@ivam.es, indicant en l’assumpte del missatge: Participació en el C.I.C.

La comunicació de l’admissió es realitzarà el 26 de setembre