Art and Medium. Yuk Hui

Conferència en el marc del programa Articulacions. #IVAM35

ArticulacionsConversesIVAM Centre Julio González

Esta conferència s’inicia plantejant una pregunta fonamental: Quina és la relació entre l’art i el seu mitjà en sentit general i, més concretament, entre l’art digital i el seu mitjà?

És un fet àmpliament reconegut que l’art està profundament entrellaçat amb el mitjà amb el qual es realitza; és una noció reforçada tant per historiadors com per artistes al llarg dels segles. D’altra banda, els avanços tecnològics reconfiguren contínuament el mitjà artístic, una tendència que s’espera que s’accelere en el futur. No obstant això, la relació entre l’art digital i el seu mitjà continua estant poc explorada. Encara que l’especificitat del mitjà és evident, oferix una visió limitada de l’art digital, que sovint conduïx a un mer nominalisme de l’art. Per exemple, les obres d’art cinètic i la música automatitzada de les dècades 1950 i 1960 han desaparegut, en gran manera, a causa de l’absència de dispositius de reproducció compatibles. De la mateixa manera, intentar accedir hui a una obra d’art digital dels anys 80 emmagatzemada en un disquet, plantejaria importants dificultats a causa de l’obsolescència de la tecnologia. Atés que l’art digital depén en gran manera del seu suport, sembla ser intrínsecament efímer. Mig específic és el nom del cementeri. Tirant la vista arrere, crida l’atenció l’absència de restes tangibles de l’art digital; la seua desaparició és silenciosa, es perd en l’abisme de l’obsolescència tecnològica. A mesura que la tecnologia evoluciona a un ritme vertiginós, l’art digital sembla precipitar-se cap a la seua desaparició. Igual que els nous aparells inunden el mercat cada temporada, sorgixen nous suports i proliferen les obres d’art realitzades amb ells. Està este destí reservat únicament a l’art digital, o presagia el destí de l’art en general?

Yuk Hui participarà durant la seua estada en el programa d’estudis Articulacions al costat de Marta Echaves, coordinadora d’activitats a Espanya de Caja Negra. L’editorial argentina, amb seu a Buenos Aires i Madrid, ha publicat en castellà alguns dels títols més significatius d’este autor: Fragmentar el futuroRecursividad y contingenciaLa pregunta por la técnica en China.

Yuk Hui és catedràtic de Filosofia en l’Erasmus University Rotterdam. Hui és autor de diverses monografies, entre elles On the Existence of Digital Objects (2016), The Question Concerning Technology in China-An Essay in Cosmotechnics (2016), Recursivity and Contingency (2019), Art and Cosmotechnics (2021) i de pròxima publicació Machine and Sovereignty (University of Minnesota Press, 2024). Des de 2014, Hui convoca la Research Network for Philosophy and Technology i és membre del jurat del Premi Berggruen de Filosofía i Cultura des de 2020.

Relacionats

Articulacions – Programa Públic 23/24

04 oct. 2023 – 28 jun. 2024
ArticulacionsIVAM Centre Julio González