Actes de f(r)iccions i (con)fabulacions. Nina Hoechtl i Naomi Rincón Gallardo

Conversa amb les artistes Nina Hoechtl i Naomi Rincón Gallardo juntament amb la curadora i historiadora d'art Rían Lozano

ConversesIVAM Centre Julio González

A través de paròdies, mascarades i fabulacions, allò (con)fabulatiu es posiciona en les pràctiques artístiques de Nina Hoechtl i Naomi Rincón Gallardo com un lloc performàtic de pensament crític i especulació. En aquest terreny, diversos esdevenirs humans i més-que-humans s’entrecreuen amb processos historicomítics, mitjançant l’ús del desig i del trastocament de narratives i ordres simbòlics imposats des de l’àmbit colonial.

Lxs artistes, en conversa amb la curadora i historiadora d’art Rían Lozano, presentaran les seues f(r)iccions i (con)fabulacions. La seua presentació adonarà de com els seus treballs i les seues investigacions acullen diferents posicionaments, desitjos, anhels, així com contradiccions, ensopegades i fracassos en la creació de contramons. La conversa convida a un passeig transtemporal per deliris guerrers, estridències atapeïdes, retorns d’espectres necis, revisionismes bastards i cançons febrils.

Nina Hoechtl és artista visual, investigadora, curadora i docent. Concep i practica la investigació com un exercici transdisciplinari on combina les pràctiques artístiques, arxivístiques i analítiques, amb l’estudi de les arts visuals.

Naomi Rincón Gallardo és artista visual i docent. Les seues fabulacions míticopolítiques integren els seus interessos per la ficció especulativa, els vídeos musicals, les epistemes mesoamericanes, les festes populars i la fabricació manual d’utillatge i vestits.

Rien Lozano és historiadora de l’art, investigadora de l’IIE-UNAM i membre del projecte Dones en Espiral. Actualment realitza una estada com a investigadora sènior al CIA de la UMH.