Concert “Tres improvisacions sonores a partir de un quadre de Rafael Calduch” a càrrec de JOP (Bartolomé Ferrando &Truna)

IVAM Centre Julio González

Improvisació sonora de Bartolomé Ferrando i Truna a partir d’un quadre de Rafael Calduch amb motiu de la clausura de l’exposició.